Led luxeon chip epistar 1w đủ màu chế đèn thủy sinh

  • 1,530đ 6,000đ
Mô tả:

Nhân led luxeon 1w đủ màu. Chip les Epistar . Chế đèn thủy sinh......................... ...........................................