Máy MASSAGER MẮT

  • 1,080,000đ 1,440,000đ
Địa điểm : Hà Nội

Máy MASSAGER MẮT

Mô tả:

Bạn làm việc với máy tính nhiều, bạn thường xuyên bị nhức mỏi mắt?? Đừng lo chúng tôi đã có máy massager mắt HTRN002. Xoá tan những cơn đau mỏi mắt.