Bánh tráng dẻo muối nhuyễn

  • 9,736đ 7,178đ
Địa điểm : TP. Hồ Chí

Bánh tráng dẻo muối nhuyễn

Mô tả:

Bánh tráng dẻo phơi sương muối nhuyễn +tắc ngon Sỉ ib hoặc goi sdt 0935483595 các loại khô &bánh t