Mô đun hạ áp DC 5V sang 3.3V ams1117-3.3 ldo 800ma

  • 5,850đ 7,800đ
Mô tả:

Thời gian giao hàng dự kiến cho sản phẩm này là từ 7-9 ngày Module cấp nguồn DC 5V xuống 3.3V AMS1117-3.3 LDO 800MA Module cấp nguồn DC 5V xuống 3.3V AMS1117-3.3 LDO 800MA