Mô hình HexaGear Early Governor Vol.1

  • 504,000đ 672,000đ
Địa điểm : Hà Nội

Mô hình HexaGear Early Governor Vol.1

Mô tả:

Mô hình chưa được lắp ráp; bạn phải tự lắp theo chỉ dẫn. Công việc lắp ráp tạo cho bạn tính tỉ mỉ; óc sáng tạo và tính kiên trì. Mô hình lắp ráp xong cao khoảng 8cm; có khả năng thay đổi nhiều tư thế; có thể trưng bày hoặc chụp ảnh show hàng. Có thể kết hợp với nhiều Mô hình Hexagear khác để biến đổi nhiều dạng