Mỡ hàn pha nhựa thông RL-421-OR

  • 45,000đ 60,000đ
Địa điểm : Hà Nội

Mỡ hàn pha nhựa thông RL-421-OR

Mô tả:

Mô tả sản phẩm RL-421-OR là loại mỡ hàn pha nhựa thông (imported rosin) do hãng Sunshine sản xuất. Thích hợp ứng dụng với việc hàn, khò điện tử, vi mạch, sửa chữa điện thoại.