Nhiệt Kế Chữ Nhật (Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Điện Tử)

  • 45,000đ 60,000đ
Mô tả:

NHIỆT KẾ CHỮ NHẬT (ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ) Digital thermometer DS-1 - Giới hạn nhiệt độ đo: -50°C ~ 70°C (-58°F ~ 158°F) - Độ phân giải: 0.1°C, > -20°C, 1°C, < -20°C - Độ chính xác: +1°C - Chiều dài cảm biến bên ngoài: 1.5m