PRONUTRI ĐẸP LÔNG THỎ BỌ

  • 95,288đ 127,051đ
Địa điểm : TP. Hồ Chí Minh

PRONUTRI ĐẸP LÔNG THỎ BỌ

Mô tả:

Là loại cỏ nén - thực phẩm chức năng làm đẹp lông chuyên dành cho bọ. Giúp mượt lông, sáng mắt, hỗ trợ tiêu hoá tốt Bao 900gr