Pate Ciao 60g dành ch

  • 17,597đ 35,474đ
Địa điểm : TP. Hồ Chí

Pate Ciao 60g dành ch

Mô tả:

IC-01C: Cá ngừ (Tím) IC-02C: Cá ngừ + gà (Xanh lá) IC-03C: Cá ngừ + cá cơm (Xanh dương) IC-04C: Cá ngừ + cá hồi (Hồng) IC-05C: Cá ngừ + sò điệp (Cam) IC-06C: Cá ngừ + Cua (Nâu) IC-13C: Sò điệp + Ức Gà IC-14C: Ức gà + Mực IC-16C: Ức gà + Tôm IC-17C: Ức gà + Thịt bò Lưu ý: Ciao trung sẽ in Ngày sản xuất, các bạn + 2 năm lên sẽ ra ngày sản xuất nhé. Mãi Iu <3 #ciao #pateciao #ciaochuru #ciaochomeo #meo #catfood #patemeo #thucanmeo #thucanchomeo #thucanchomeo #inaba #ciao60g #petshop #catshop #doancuameo #dodungcuameo #pateciao60g #cat