Phấn mắt TUTU XOXO 16 ô ( đọc mô tả)

  • 62,100đ 82,800đ
Địa điểm : TP. Hồ Chí Minh

Phấn mắt TUTU XOXO 16 ô ( đọc mô tả)

Mô tả:

Bàn phấn mắt rất rất dễ bị vỡ do quá trình vận chuyển nên mỗi quý khách chị được mua số lượng Dưới năm hộp. Nếu quý khách cố tình đặt số lượng vượt quá năm bạn shop sẽ đóng gói cho bạn nếu như không gọi được cho bạn hoặc bạn cố tình không hủy đơn để đảm bảo chất lượng sản phẩm thì khi nhận được hàng nếu hàng bị bể shop sẽ không chịu trách nhiệm.