Phụ Kiện Kết Nối Livestream

  • 288,000đ 384,000đ
Địa điểm : Phú Thọ

Phụ Kiện Kết Nối Livestream

Mô tả:

Bộ Sản phẩm gồm : 1 dây canon, 1 jack 6 li, 1 dây chia tai nghe và 1 dây livestream. Tất cả đều là thiết bị tốt, độ bền cao. #Daylivestream #jack6li jack6.3 #chiatainghe