Pijama caro ngực ren trắ

  • 88,827đ 70,879đ
Địa điểm : Quảng

Pijama caro ngực ren trắ

Mô tả:

🍂🍄 𝑵𝒉𝒊̀𝒏 𝒙𝒂 𝒕𝒉𝒊̀ 𝒕𝒉𝒂̂́𝒚 𝒍𝒊𝒆̂𝒖 𝒙𝒊𝒆̂𝒖 𝑵𝒉𝒊̀𝒏 𝒈𝒂̂̀𝒏 𝒍𝒂̣𝒊 𝒕𝒉𝒂̂́𝒚 đ𝒂́𝒏𝒈 𝒚𝒆̂𝒖 𝒕𝒉𝒆̂́ 𝒏𝒂̀𝒚🍂🍄 ☘☘ Iᴛᴇᴍ đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ, đᴏ̂́ɴ ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴛʀᴀ́ɪ ᴛɪᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀᴏ ᴍᴇ̣ đᴀ̂ʏ ᴀ̣‼️‼️ 🌱 Xịn xò, sang chảnh từ đường kim đến mũi chỉ 💯 Đ𝕒̣̆𝕔 𝕓𝕚𝕖̂́𝕥 𝕔𝕙𝕒̂́𝕥 𝕧𝕒̉𝕚 𝕧𝕒̀ 𝕙𝕠𝕒̣ 𝕥𝕚𝕖̂́𝕥 đ𝕦̛𝕠̛̣𝕔 đ𝕒̣̆𝕥 𝕚𝕟 𝕤𝕒̆́𝕔 𝕟𝕖́𝕥 𝕪 𝕙𝕚̀𝕟𝕙 𝕒̣ 💯 🌸 Chất đũi nhăn siêu đẹp, vải mềm mịn, sờ thôi đã sướng tay rồi các mom ạ ❤️ ‼️ Sỉ lố 28b(4 hoạ tiết) - ri7b ❌ Ôm lô giá đẹ