Pin Nokia 4c 5c có 1 ic

  • 12,600đ 16,800đ
Địa điểm : TP. Hồ Chí Minh

Pin Nokia 4c 5c có 1 ic

Mô tả:

Chi tiet san pham San pham pin nokia 4c 5c 1ic Sử dụng được cho điện thoại nokia các thiết bị sử dụng pin 4c hay 5c Giá sĩ cho các shop