Que thử

  • 7,298đ 6,222đ
Địa điểm : H

Que thử

Mô tả:

Xét nghiệm nước tiểu rụng trứng được sử dụng để dự đoán sự rụng trứng bằng cách phát hiện LH (Luteinizing Hormone) trong nước tiểu của bạn. Thời gian tốt nhất để thụ thai là 24-48 giờ sau khi bạn nhận được kết quả xét nghiệm dương tính khi tăng LH. Hướng dẫn kiểm tra: - Thu thập mẫu nước tiểu vào một thùng chứa sạch - Lấy que thử ra khỏi túi sau khi lấy mẫu - Nhúng dải vào mẫu nước tiểu trong 3 giây - Đặt nó phẳng trên một bề mặt sạch và đọc kết quả trong vòng 10 phút Gói bao gồm: 1 que thử rụng trứng Bao gồm: 1 x que thử rụng trứng Hứa hẹn Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giao hàng cho bạn càng sớm càng tố