RỒNG VÀNG ( BETTA RỒNG FISH ) lia thia ⭐️trống⭐️

  • 49,500đ 66,000đ
Mô tả:

Betta rồng vàng ( trống tơ ) Betta 3 tháng tuổi ( phụ kiện thuỷ sinh ) Dùng để nhân giống , làm cảnh , tranh trí bể cá cảnh #cábetta #bettarong #bettaliathia #cambetta #cambeco #caminve #inve #cammicro #hobetta #hoguppy #becacanh #cáliathia #bettaglx #bettacoinemoglx #caphuong #bettagiare #liathiagiare