REMOTE CHỤP HÌNH

  • 15,300đ 20,400đ
Địa điểm : TP. Hồ Chí Minh

REMOTE CHỤP HÌNH

Mô tả:

1 - Dễ dàng cài đặt, dễ sử dụng 2 - Kết nối Bluetooth, hỗ trợ điều khiển trong khoảng cách 10m 3 - Ba phím chức năng: điện ON / Off, cấu hình Android, cấu hình IOS 4 - Thiết kế lỗ dây đeo để dễ dàng mang 5 - Tương thích với hệ điều hành Android 4.2.2 hoặc mới hơn hoặc IOS 6.0 hoặc mới hơn 6 - Hộp đóng gói tinh tế #REMOTECHUPHINH