Sách - Địa Danh Học Việt Nam

  • 87,750đ 117,000đ
Địa điểm : TP. Hồ Chí Minh

Sách - Địa Danh Học Việt Nam

Mô tả:

Địa Danh Học Việt Nam Tác giả: PGS.TS Lê Trung Hoa Nhà xuất bản: Khoa học xã hội Năm xuất bản: 2018 Khổ: 15,5 x 21 cm Nêu khái niệm, phân loại và định nghĩa địa danh, vị trí của địa danh trong ngôn ngữ học, lược sử địa danh học Thế giới và Việt Nam, các nguyên tắc và phương pháp nghiên cứu địa danh, chức năng của địa danh và lợi ích của việc nghiên cứu địa danh, quan hệ giữa địa danh và nhân danh…