Sách: Dịch học tinh hoa

  • 67,500đ 90,000đ
Địa điểm : TP. Hồ Chí Minh

Sách: Dịch học tinh hoa

Mô tả:

Tác giả: Thu Giang Nguyễn Duy Cần Khổ sách: 13 x 19 cm Số trang: 344 Ngày phát hành: 2018 Giới thiệu tóm tắt tác phẩm: Dịch học tinh hoa của Nguyễn Duy Cần trình bày những phần cốt lõi và tinh hoa nhất của tác phẩm Chu Dịch, giúp người đọc có hiểu biết căn bản từ thấp tới cao, cũng như những ứng dụng của Chu Dịch vào đời sống hiện đại.