Sách - New Yippee Red Book

  • 193,500đ 258,000đ
Địa điểm : Hà Nội

Sách - New Yippee Red Book

Mô tả:

Công ty phát hành: MM Publications Nhà xuất bản: MM Publications Ngày xuất bản: 2018 Tác giả: Nhiều tác giả Kích thước: ~21cm x 28cm Số trang: Teacher's Book: 128 trang; Student's Book: 120 trang Flashcards: 88 trang GIỚI THIỆU SÁCH New Yippee Red Book CEFR: Mục tiêu A1 Được thiết kế cho học sinh còn bé, New Yippee! bao gồm Sách đỏ (Red), Sách xanh lam (Blue) và Sách xanh lục (Green), chắc chắn sẽ khiến trẻ thích thú khi học. Nó dựa trên Lý thuyết Đa trí tuệ và mục đích của nó là giúp trẻ học tiếng Anh giống như cách người bản ngữ làm - bằng cách nghe và nói trước, trước khi chúng học đọc và viết. Nội dung sách - 8 units dựa trên chủ đề bao gồm các bài hát, câu chuyện, hoạt động nghe, từ điển hình ảnh, stickers, cũng như một loạt các hoạt động thực hành - 4 units sửa đổi để tổng hợp và ôn tập thông qua các bài hát và trò chơi - Bao gồm hoạt động ngoại khóa CEFR: Leading to A1 Designed for very young learners, the New Yippee! course, which consists of the Red Book, the Green Book and the Blue Book, is sure to thrill and delight children. It is based on the Multiple Intelligences Theory and its aim is to help children learn English the same way that native speakers do - by listening and speaking first, before they learn to read and write. Course features - 8 topic-based units which include songs, stories, listening activities, picture dictionary, stickers, as well as a wide range of hands-on activities - 4 revision units to recycle and consolidate through songs and games - Cross-curricular activities - Extra activities #mmpublications #bluehorizonbook #ELTbooks #englishbook #booksforkid #sachtienganh #sachnhapkhau #booksforchildren