Sách - Nhân vật trong truyện kì ảo trung đại Việt Nam và Hàn Quốc dưới góc nhìn so sánh

  • 106,200đ 141,600đ
Mô tả:

Nội dung gồm có: Chương 1. Một số vấn đề lý thuyết liên quan và cơ sở hình thành thể loại truyện kỳ ảo trung đại Việt Nam và Hàn Quốc 1.1. Một số vấn đề lý thuyết liên quan 1.2. Cơ sở hình thành thể loại truyện kỳ ảo trung đại Việt Nam và Hàn Quốc Chương 2. Đặc điểm một số kiểu nhân vật trong truyện kiểu trung đại Việt Nam và Hàn Quốc 2.1. Kiểu nhân vật kỳ ảo 2.2. Kiểu nhân vật đời thường Chương 3. Sự thể hiện các chiều cạnh văn hóa qua hình tượng nhân vật trong truyện kỳ ảo trung đại Việt Nam và Hàn Quốc 3.1. Nhân vật và các chiều cạnh văn hóa Phật giáo 3.2. Nhân vật và các chiều cạnh văn hoá Lão - Trung 3.3. Nhân vật và các chiều cạnh văn hóa Nho giáo 3.4. Nhân vật và các chiều cạnh văn hóa địa Việt - Hàn Tác giả: Kim Kihyun Số trang: 417 Xuất bản: 2019