Sách - Tiếng Anh lớp 6 - trọn bộ 4 quyển

  • 99,000đ 132,000đ
Mô tả:

Bộ sách Tiếng anh lớp 6 (Trọn bộ 2019-2020) gồm 4 quyển - không kèm đĩa Nhà cung cấp: NXB Giáo Dục Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Số trang: 72 Năm xuất bản: 2018 Khổ cỡ: 20,5 x17 cm GIỚI THIỆU SÁCH: Bộ sách gồm 4 cuốn: 1. Sách học sinh: Tập một - 33.000đ 2. Sách học sinh: Tập hai - 33.000đ 3. Sách bài tập: Tập một - 28.000đ 4. Sách bài tập: Tập hai - 28.000đ Bộ sách Tiếng Anh lớp 6 được Nhà xuất bản Việt Nam biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Anh thí điểm cấp Trung học cơ sở do Bộ giáo dục và đào tạo ban hành. Sách được biên soạn theo hướng giao tiếp giúp học sinh giúp học sinh phát triển năng lực giao tiếp Tiếng Anh thông qua bốn kĩ năng (nghe, nói, đọc, viết). Bộ Tiếng Anh lớp 6 chủ trương lấy “HỌC” làm trung tâm, trong đó học sinh là chủ thể của quá trình dạy – học, giáo viên là người hướng dẫn, người tổ chức các hoạt động trên lớp, giúp học sinh giao tiếp có hiệu quả.