Sách - Toán bồi dưỡng học sinh Lớp 5

  • 27,000đ 36,000đ
Mô tả:

Nội dung gồm có: Phần thứ nhất. Các bài toán I. Một số bài toán về số tự nhiên, số thập phân II. Một số bài toán về các phép tính III. Một số bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm IV. Một số bài toán về chuyển động đều V. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch VI. Một số bài toán giải bằng phương pháp " khử " VII. Một số bài toán giải bằng phương pháp " giả thiết tạm " IX. Một số bài toán có nội dung hình học Phần thứ hai. Hướng dẫn, trả lời Tác giả: Nguyễn Áng, Dương Quốc Ấn, Hoàng Thị Phước Hảo, Phan Thị Nghĩa Số trang: 176 Xuất bản: 2019