[Mã BMHOT88 giảm 15% đơn 99k] Sách - Về con người cá nhân trong văn học cổ Việt Nam

  • 24,300đ 32,400đ
Mô tả:

Nội dung gồm có: Phần thứ nhất. Những vấn đề lý luận chung Chương I. Vấn đề con người cá nhân trong văn học cổ - nhìn từ góc độ lý thuyết Chương II. Có những quan niệm về con người cá nhân ở phương Đông Chương III. Mẫu hình hoàng đế và con đường tìm kiếm sự thể hiện bản ngã trong triết học và văn học khu vực Đông Á Chương IV. Thời trung đại - cái Tôi trong các học thuyết, đời sống và trong văn học Phần thứ hai. Con người cá nhân trong thực tiễn văn học trung đại Việt Nam Chương I. Sự thể hiện con người trong văn chương thời cổ Chương II. Sáng tác thơ ca thời cổ và sự thể hiện cái Tôi tác giả Chương III. Vấn đề con người trong văn học thời đại Lí - Trần Chương IV. Con người cá nhân trong văn học Việt Nam từ thế kỉ XV đến đầu thế kỉ XVIII Chương V. Con người cá nhân trong văn học Việt Nam thế kỉ XVIII - thế kỉ XIX Tác giả: Nguyễn Hữu Sơn, Trần Đình Sử, Huyền Giang, Trần Ngọc Vương, Trần Nho Thìn, Đoàn Thị Thu Vân Số trang: 251 Xuất bản: 2010