Sách - Xây Dựng Văn Hóa Nhà Trường Phổ Thông: Lý Thuyết Và Thực Hành (Sách Chuyên Khảo)

  • 73,953đ 98,604đ
Mô tả:

Xây Dựng Văn Hóa Nhà Trường Phổ Thông: Lý Thuyết Và Thực Hành (Sách Chuyên Khảo) Tác giả: Lê Thị Ngọc Thúy Nhà xuất bản: Đại Học Quốc Gia Hà Nội Ngày xuất bản: 01/11/2018 Số trang: 255 Nội dung Trình bày một số vấn đề chung về văn hoá nhà trường phổ thông; đề xuất một số kiến nghị xây dựng văn hoá nhà trường phổ thông Việt Nam trong bối cảnh hiện nay; bộ công cụ đánh giá văn hoá nhà trường phổ thông