Sách văn hóa - Đại thủ ấn

  • 38,502đ 51,336đ
Địa điểm : Hà Nội

Sách văn hóa - Đại thủ ấn

Mô tả:

Sách văn hóa - Đại thủ ấn Giới thiệu sách: Đại thủ ấn là một trong những giáo pháp tối thượng của Kim cương thừa, được truyền dạy trong tông phái Ca Nhĩ Cư của Tây Tạng. Trong tiếng Tây Tạng, Đại thủ ấn được hiểu là tâm ấn của sự chứng ngộ được tinh Không, của việc giải thoát khỏi Luân hồi và sự thông hiểu rằng, hai mặt đó không hề rời nhau. Giáo pháp này xem Bản Sơ Phổ Hiền hiện thân của Pháp thân là người đã truyền Đại thủ ấn cho vị Đại thành tự Đế La Ba. Đế La Ba tiếp tục truyền cho Na Lạc Ba. Ma Nhĩ Ba được chân truyền giáo pháp này và mang về Tây Tạng chỉ dạy cho Mật Lặc Nhật Ba. Phép tu Đại thủ ấn bắt đầu bằng tu Chỉ và lấy đó làm căn bản để biến chuyển mọi kinh nghiệm thành sự trực ngộ tính Không. Có người xem Đại thủ ấn như ” Thiền Tây Tạng”. Ngoài phép tu thông thường, người ta còn lưu truyền phép tu đặc biệt của Na Lạc Ba với tên Na Lạc lục pháp. Xin Trân trọng gửi tới bạn đọc ! ---------------------- – Người Soạn Dịch : Đại Đức Thích Minh Nghiêm – Nhà xuất bản: NXB Thời Đại – Kích thước: 19 x 27 cm – Số trang: 172 – Hình thức bìa: Bìa mềm tay gấp mép – Hình thức ruột: Một màu – Ngày xuất bản: 2014