Sách - văn hóa du lịch

  • 151,200đ 201,600đ
Địa điểm : Hà Nội

Sách - văn hóa du lịch

Mô tả:

SÁCH VĂN HÓA DU LỊCH Tác Giả:: Nhiều Tác Giả NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội Trọng lượng: 500 gr Kích Thước: 16x24cm Hình Thức: Bìa mềm Số Trang: 557 Năm Xuất Bản: 2019 Công trình Văn hóa du lịch lựa chọn trình bày những nội dung được xem là quan trọng nhất đối với người học tập, nghiên cứu và hoạt động về văn hóa du lịch, như những gợi ý về quan điểm và phương pháp tiếp cận một đối tượng khoa học mới là khoa học du lịch. Những nội dung được trình bày trong công trình này không phải là chân lý bắt người học phải nhận lấy, mà chỉ là những quan điểm và phương pháp tiếp cận đối tượng nghiên cứu, giúp người học tập, nghiên cứu có thể tự mình tìm hiểu một cách khách quan, khoa học đối với văn hóa du lịch nói riêng, với khoa học du lịch nói chung. MỤC LỤC CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VĂN HÓA DU LỊCH CHƯƠNG 2: VĂN HÓA VẬT THÊ TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH CHƯƠNG 3: VĂN HÓA PHI VẬT THỂ TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH CHƯƠNG 4: DU LỊCH VĂN HÓA VÀ CÁC LĨNH VỰC DU LICH VĂN HÓA CHƯƠNG 5: VĂN HÓA KINH DOANH TRONG DU LỊCH CHƯƠNG 6: VĂN HÓA QUẢN LÝ TRONG DU LỊCH CHƯƠNG 7: BẢO VỆ VĂN HÓA TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH #vanhoadulich #sachvanhoadulich #dulich