Sơn lót bề mặt primer Mr Surfacer metal resin và các vật liệu - Mr hobby

  • 108,000đ 135,000đ
Mô tả:

Dung dịch sơn lót bề mặt dùng cho sơn mô hình. - Sơn lót bề mặt: Surfacer Black 1500, Surfacer Gray 1500 - Mr.primer surfacer 1000: sơn lót bề mặt tốt cho nhựa, metal, resin và các vật liệu khác #gaia #paint #sơn #powder #silver #clear #japan #surfacer #tool #dungcu