Sơn phun atm màu vàng đồng a228

  • 28,350đ 37,800đ
Địa điểm : TP. Hồ Chí Minh

Sơn phun atm màu vàng đồng a228

Mô tả:

Sản phẩm giống hình cho màu vàng đồng Thể tích thực 400ml Khi Sơn có bạn nên để kích thước Sơn khoảng 50cm và Sơn thử các sản phẩm khác trước khi Sơn sản phẩm định Sơn