Set 20 Linh Kiện Điện Tử Chính Hãng Mip2K3 Dip-7

  • 175,500đ 234,000đ
Mô tả:

MIP2K3 DIP-7 Minimum quantity: 20pcs Original Total price: 130000 MIP2K2 Minimum quantity: 20pcs Original Total price: 195000