Siêu trí nhớ chữ hán

  • 153,000đ 204,000đ
Địa điểm : Hà Nội

Siêu trí nhớ chữ hán

Mô tả:

Siêu trí nhớ chữ hán Giúp người học chữ hán nhớ nhanh chữ hán qua hình ảnh và việc phân tích bộ thủ Quyển gồm hơn 1000 chữ hán cơ bản, tương đương hsk4 nha mn