Sim nhận tin nhắn và cuộc gọi vnmb hạn sử dụng dài

  • 7,200đ 9,600đ
Mô tả:

Dùng để nhận tin nhắn vào cuộc gọi trong 15-30 ngày xác minh tài khoản shopee, face,zalo,game,ap hỗ trợ test trước khi mua zalo: 0931.283.883 Địa chỉ giao dịch ở Q9