Túi đựng rác 2X ( 3 cuộn, 1kg)

  • 25,200đ 33,600đ
Địa điểm : TP. Hồ Chí Minh

Túi đựng rác 2X ( 3 cuộn, 1kg)

Mô tả:

Túi đựng rác 2X Trọng lượng: 1kg Túi đụng rác 2X có các size: tiểu 44x56, trung 55x65, đại 64x78,. Màu sắc: có loại 3 màu, loại đen