Túi chườm lạnh làm mát cơ thể

  • 8,010đ 10,680đ
Địa điểm : Thái Nguyên

Túi chườm lạnh làm mát cơ thể

Mô tả:

Túi chườm lạnh làm mát cơ thể 🌲🌲🌲Túi đá chườm lạnh tức thì khi mình đập nhẹ vào túi những hạt tinh thể vỡ ra lập tức túi đá sẽ lạnh như băng.hàng có sẵn phục vụ cho khách 🌿🌿 🥇🥇🥇🥇 Túi chườm lạnh mini