Tấm pin năng lượng mặt trời VinaSolar 390W mono haft

  • 4,107,426đ 4,551,327đ
Mô tả:

Pin mặt trời Vinasolar VNS-144M1-5-390W-1.5 công suất .Pmax: 390Wp áp danh định.Vmp: 40.37V áp hở mạch. Voc: 49.18V dòng danh định. Imp: 9.66A dòng ngắn mạch. Isc: 10.48A Điện áp tối đa hệ thống mạch nối tiếp: