Tủ lạnh mini 8L dùng trên xe oto hoặc gia đình, vừa làm lạnh vừa làm ấm được topsmarket898

  • 765,000đ 1,020,000đ
Mô tả:

Phá vỡ ảnh giới của thị trường tủ lạnh: Vừa làm lạnh vừa làm ấm, tùy ý sử dung cả 4 mùa  Dung tích lớn 8L. đựng thoải mái 4 lốc coca, 4 hộp sữa bò, 30 chiếc mặt nạ, và rất nhiều thứ khác  Làm lạnh giữ thực phẩm luộn tươi mới, lạnh hơn nhiệt độ bên ngoài 20 độ  Khi cần giữ nóng đồ cho mùa đông sử dụng, có thể giữ nóng đến 65 độ  Chú ý: Tủ lạnh chỉ giữ ấm, không có chức năng đun nấu. Khi làm lạnh, chỉ giữ thực phẩm mát, không thể làm đá hay kem