Thẻ MobiFone 500K

  • 396,000đ 528,000đ
Địa điểm : Tiền Giang

Thẻ MobiFone 500K

Mô tả:

Trả Trước_Có K.Mãi: Shop sẽ gửi (nạp) vào số nhận hàng từ 30-90 phút. Tối đa 24h. (Bạn sẽ nhận được khuyến mãi nạp thẻ từ nhà mạng NẾU CÓ). Trả Trước_Ko K.Mãi: Shop sẽ gửi (nạp) vào số nhận hàng từ 10-30 phút. Tối đa 24h. (Bạn sẽ KHÔNG được nhận khuyến mãi nạp thẻ từ nhà mạng NẾU CÓ). Trả Sau: Shop sẽ gửi (nạp) vào số nhận hàng từ 30-90 phút. Tối đa 24h. * LƯU Ý: Có thể gửi (nạp) GỘP nhiều mệnh giá & Lấy mã OTP Mobinext cho loại Trả Trước_Có K.Mãi, Trả Sau. Để được hướng dẫn thêm vui lòng chat với shop.