Thức ăn dán thành bể SunSun hộp 150ml (Small fish special)

  • 76,500đ 102,000đ
Mô tả:

Thức ăn dán thành bể hiệu Sunsun Thể tích 250ml Dạng viên dán kính Hàm lượng protein trên 40% Đối tượng sử dụng : các dòng cá nhỏ, cá thủy sinh #sunsun #thucanca #thucandankinh