[Toàn Quốc] Voucher giảm giá toàn Hệ Thống Golden Gate - Kichi Kichi, Gogi House, Cowboy Jack, Vuvuzela, Sumo BBQ,...

  • 79,200đ 105,600đ
Mô tả:

- Voucher áp dụng toàn bộ các chi nhánh của hệ thống Golden Gate trên toàn quốc bao gồm 16 thương hiệu nhà hàng sau: + Kichi Kichi (64 nhà hàng trên 11 tỉnh thành) + Sumo BBQ (25 nhà hàng trên 6 tỉnh thành) + Gogi House (62 nhà hàng trên 16 tỉnh thành) + Vuvuzela (16 nhà hàng trên 7 tỉnh thành) + Cowboy Jack (12 nhà hàng trên 6 tỉnh thành) + Ba Con Cừu (2 nhà hàng trên 1 tỉnh thành) + Osaka Ohsho (4 nhà hàng) + Daruma (10 nhà hàng trên 3 tỉnh thành) + Hutong (25 nhà hàng trên 9 tỉnh thành) + K-pub (4 nhà hàng trên 3 tỉnh thành) + I-sushi (5 nhà hàng trên 2 tỉnh thành) + Phố Ngon 37 (5 nhà hàng trên 3 tỉnh thành) + Crystal Jade Kitchen (8 nhà hàng tại 5 tỉnh thành) + Manwah Taiwanese Hotpot (1 nhà hàng) + iCOOK + City Beer (1 nhà hàng) - Được cộng gộp nhiều voucher trên cùng hóa đơn, - Được áp dùng cùng các CTKM khác của hệ thông Golden Gate - Được tích điểm cho thẻ thành viên *** Quy định sử dụng: - Phiếu có giá trị tại toàn bộ hệ thống nhà hàng của Golden Gate. - Phiếu không có giá trị quy đổi thành tiền mặt. - Không hoàn lại tiền thừa nếu số tiền sử dụng nhỏ hơn giá trị Phiếu Voucher - Thanh toán phần chênh lệch khi hóa đơn vượt quá giá trị của Phiếu Voucher. - Không chấp nhận phiếu rách, quá hạn sử dụng hoặc không còn nguyên vẹn. - Không viết hóa đơn GTGT cho phần tiền ghi trong Phiếu Voucher - Phiếu chỉ có giá trị khi có dấu của công ty Golden Gate