Trùng Chỉ Sấy Winner Cho Cá - Lăng Quăng Sấy Khô - Thức Ăn Cá Cảnh

  • 6,300đ 8,400đ
Mô tả:

+ Thích hợp cho các loại cá nhỏ như cá lia thia, cá bảy màu,... + Cho ăn từ 2 - 3 lần mỗi ngày, cho cá ăn lượng vừa đủ, vớt thức ăn thừa nếu cá ăn không hết. #ThucAnCa #TabiPetShop