VÍ BÒ SỮA XINH XẮN

  • 117,585đ 157,327đ
Địa điểm : H

VÍ BÒ SỮA XINH XẮN

Mô tả:

🌼🌻Ví này tớ gom nhiều đợt rùi, hàng cực đẹp và bền lun ạ. Chớ so với loại 60K nhanh bong chỉ các cậu ưi. Người iu có thể không có, nhưng ví bò sữa phại có 1em nhaaaa