VÒI LAVABO THÂN CAO

  • 1,168,990đ 930,670đ
Địa điểm : TP. Hồ Chí

VÒI LAVABO THÂN CAO

Mô tả:

Vòi lavabo đen mạ vàng tay và đầu vòi cao 20cm, 2 chiều nóng lạnh KÍch thước: như ảnh Chất liệu: Đồng thau #senvoi #voiruamat #voilavabo #vòi #sentam #voichauruamat #vesinh #phongtam #nhatam #nonglanh #inox #sus304 #senvoinonglanh #voiruamat #voilavabo #voiruamatlavabo #voiruamatlanh #voilavabolanh #voilavabononglanh #voiruamatbanginox #voiruamatinox #voilavaboinox #lavabo #bonruamat #bonlavabo #chaur