Váy hoa cup ngực dáng ngắn có đệm

  • 190,279đ 190,867đ
Mô tả:

𝗧𝗵𝗼̛̀𝗶 𝘁𝗶𝗲̂́𝘁 𝘁𝗿𝗮́𝗶 𝗴𝗶𝗼́ 𝘁𝗿𝗼̛̉ 𝘁𝗿𝗼̛̀𝗶. 𝗧𝗿𝗮́𝗶 𝘁𝗶𝗺 𝗹𝗼̛̃ 𝗻𝗵𝗶̣𝗽 𝗰𝗮̉ đ𝗼̛̀𝗶 𝘁𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝗮𝗻𝗵♥️ Váy hoa cup ngực dáng ngắn có đệm ngực siu xinh chất voan tơ mỏng nhẹ tôn dáng size s:40-48kg size m:49