Vỉ 5 Pin Cmos CR2032 Maxell Japan

  • 4,320đ 18,000đ
Địa điểm : TP. Hồ Chí Minh

Vỉ 5 Pin Cmos CR2032 Maxell Japan

Mô tả:

Pin Cmos CR2032 Maxell Japan. Nguồn gốc nhật bản 1 vỉ gồm 5 pin tròn cmos Sử dụng cho remote , máy tính....