Vỏ gối ôm cùng màu với ga giường trong bộ ga khác

  • 30,827đ 50,846đ
Mô tả:

Vỏ gối ôm khách đặt sẽ cùng màu và cùng chất liệu với ga giường trong đơn hàng Kích thước vỏ gối ôm 35x100(cm) - Tức là chu vi gối ôm