Vỏ iphone 6s

  • 36,000đ 48,000đ
Địa điểm : Bắc Giang

Vỏ iphone 6s

Mô tả:

lưu ý vỏ iphone 6s đã qua sử dụng nhé hình thức còn khoảng 80-. 85 % cam kết vỏ zin bán cho các bác có chi phí hạn chế hay về dựng máy cỏ để giảm chi phí cần thêm thông tin các bac liên hệ sdt 0989775743