Van nồi áp suấ

  • 26,269đ 29,340đ
Địa điểm : Nam

Van nồi áp suấ

Mô tả:

Trong quá trình nấu, thức ăn được nấu chín bằng áp suất vì vậy anh chị cần xoay van chính về vị trí đóng van, để áp suất không bị thoát ra ngoài. Nếu áp suất phì ra ngoài từ van chính, anh chị cần xoay chỉnh lại vị trí của van để áp suất không bị phì ra nữa. Sỉ 10 chiếc giá 1x liên hệ 09198