Voucher Spa

  • 63,000đ 84,000đ
Địa điểm : TP. Hồ Chí Minh

Voucher Spa

Mô tả:

Phiếu Voucher Mina Beauty Spa 399k với các dịch vụ 1. Thải chì hút độc tố 2. Cấy hoặc điện di tinh chất 3. Hấp face 4. Hấp trắng body