mặt nạ hàn điện tử bằng da

  • 153,000đ 204,000đ
Địa điểm : TP. Hồ Chí Minh

mặt nạ hàn điện tử bằng da

Mô tả:

kính hàn điện tử tự động khi ở chế độ thường kính như kính râm, nhưng khi có ánh sáng mạnh kính sẽ tự động giảm ánh sáng giúp bảo vệ mắt người hàn kính sử dụng pin năng lượng mặt trời giúp tăng tuổi thọ kính kính gọn nhẹ thời trang