nệm thú cưng Giường cho chó có thể tháo rời và giặt được bố

  • 273,366đ 348,423đ
Mô tả:

Loại chất liệu: bông PP; Màu sắc: cũi xám đậm + xương, xanh hải quân chó + xương, cũi xám nhạt + xương, cũi đỏ đỏ + xương, cũi vàng + xương, cũi cà phê xé + xương, cũi cà phê đỏ + xương, chó xám đen Cũi + xương, cũi xám đậm + xương + chăn, xanh hải quân chó + xương + chăn, cũi xám nhạt + xương + chăn, cũi đỏ và đen + xương + chăn, cũi vàng + xương + chăn, cũi cà phê xé + xương + chăn, cà phê đỏ xương + chăn chó, chuồng chó + chăn + xương xám đậm mô hình: A-50 * 40cm 【khuyến nghị 1,5kg】 B-60 * 45cm [khuyến nghị 5kg] C-70 * 55cm 【khuyến nghị 12