nhà máy 5W trực tiếp dọc điện trở xi măng 10 chất lượng-giá 5W5 Châu Âu Châu Âu Châu Âu và thềm khác 22

  • 31,500đ 42,000đ
Mô tả:

Nhãn hiệu: Zhongping Công nghệ Thể loại: Xi măng Item: 5W5 châu Âu J Chất liệu: Wirewound Ứng dụng: Smart Home Mô hình: 5W5 Châu Âu Hình dạng: quan điểm Rectangular Điện Đánh giá: 5 Dù cung cấp qua biên giới: không có kháng danh nghĩa: 5W5 Châu Âu quá trình sản xuất: Loại điện cách điện gốm Dung sai: ± 5% Thuộc tính: Hot Hệ số nhiệt độ: + - 250ppm đặc điểm công suất: công suất cao chế biến tùy chỉnh: Không có Hiệu suất: chung Tần số: tần số